IPS - Galvanická fyzikálna úprava kvality vody pre domácnosti aj podniky

Zabudnite na vodný kameň

IPS Plus

Určený pre ochranu spotrebičov
v domácnostiach a zvýšenie kvality
pitnej vody.

IPS Premium

Antibakteriálne IPS.
Vhodné pre ochranu spotrebičov
v domácnostiach.

IPS Industry

Vhodné na úpravu vody pre priemyselné objekty, závody, laboratóriá, školy a podobne.

Iónový Polarizačný Systém

Znamená ekologický spôsob úpravy vody využívajúci prírodné (fyzikálne) zákony, čím zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa. Je to galvanický iónový prístroj pracujúci na princípe „mokrého galvanického článku“. Nepotrebuje  elektrickú energiu, nepoužíva žiadne chemické látky.

Zistiť viac

Polarizácia vody

Podstatou fyzikálnej úpravy vody je „prenos“, alebo „uloženie“ voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už nevytvoria kryštalickú mriežku, pretože majú rôzny tvar a veľkosť. Takže sa tvrdý vodný kameň nevytvára. Jedným zo spôsobov ako môže voda získať elektrický náboj je prechodom cez polarizátor, čiže cez galvanický iónový článok IPS.

Viac

Výhody IPS prístroja

Nepotrebuje prevádzkové náklady

Nepotrebuje prevádzkové náklady

Nepoužíva chemikálie

Nepoužíva chemikálie

Nepotrebuje externý zdroj energie

Nepotrebuje externý zdroj energie

Neznečisťuje životné prostredie

Neznečisťuje životné prostredie