IPS - Galvanická fyzikálna úprava kvality vody pre domácnosti aj podniky

Iontový Polarizační Systém

Znamená ekologický způsob úpravy vody využívající přírodní (fyzikální) zákony. Je to galvanický iontový přístroj pracující na principu "mokrého galvanického článku". Nepotřebuje elektrickou energii, nepoužívá žádné chemické látky.

IPS Industry

Vhodné na úpravu vody pre priemyselné objekty, závody, laboratóriá, školy a podobne.

IPS Plus

Určený pre ochranu spotrebičov
v domácnostiach a zvýšenie kvality
pitnej vody.

Aqua Ball

Ochráňte svoju práčku pred zanášaním a ušetrite náklady na pracie prostriedky.

Iónový Polarizačný Systém

Znamená ekologický spôsob úpravy vody využívajúci prírodné (fyzikálne) zákony. Je to galvanický iónový prístroj pracujúci na princípe „mokrého galvanického článku“. Nepotrebuje  elektrickú energiu, nepoužíva žiadne chemické látky.

Polarizácia vody

Podstatou fyzikálnej úpravy vody je „prenos“, alebo „uloženie“ voľného elektrického náboja na jednotlivé molekuly vody, ktoré sa v dôsledku toho spolarizujú (jednotne orientujú). Tento efekt má za následok zmenu tvaru rozpustných pevných látok vo vode tak, že už nevytvoria kryštalickú mriežku, pretože majú rôzny tvar a veľkosť. Takže sa tvrdý vodný kameň nevytvára. Jedným zo spôsobov ako môže voda získať elektrický náboj je prechodom cez polarizátor, čiže cez galvanický iónový článok IPS.

Výhody IPS prístroja

Nepotrebuje prevádzkové náklady

Nepotrebuje prevádzkové náklady

Nepoužíva chemikálie

Nepoužíva chemikálie

Nepotrebuje externý zdroj energie

Nepotrebuje externý zdroj energie

Neznečisťuje životné prostredie

Neznečisťuje životné prostredie

Oblasti využitia IPS prístroja

Všade kde sa denne používajú studenovodné alebo aj teplovodné rozvody vody s tvrdosťou viac ako 1,8 mmol/l (resp. 10 °dH). Veľmi účinné sú v obehových vetvách teplej vody spolu s cirkulačným čerpadlom.